ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

 

на надання послуг

 

 Редакція діє станом на                                                                                 «18» Жовтня 2016 року

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Дрім Сек'юріті» (далі по тексту - Компанія), юридична особа, зареєстроване і здійснює свою діяльність згідно з законодавством України, юридична адреса 04209, м. Київ, вул.  Озерна 1 офіс 44, ідентифікаційний код 40541104, в особі директора Унгурьяна Дмитра Сергійовича, що діє на підставі Статуту,

 

керуючись ст.  6 і ст.  633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб укласти даний Договір публічної оферти про надання послуг на викладених нижче умовах.

 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

 Терміни, які використовуються в даному Договорі, мають таке значення:

 

 Акцепт Договору - повне і безумовне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, тобто  цього Договору шляхом вчинення Клієнтом - фізичною особою, наступних конклюдентних дій: установка Додатка на пристрої Клієнта;  Реєстрація Клієнта в Системі;  натискання в поле «Я приймаю умови» (проставлення знака «галочка» в реєстраційній формі), що підтверджує ознайомлення та згоду Клієнта з умовами цієї Оферти і здійснення Клієнтом оплати за обраний пакет послуг, після чого Клієнт вважається вчинившим акцепт публічної оферти Компанії і між Сторонами  виникають договірні відносини, що регулюються положеннями даного Договору.

 

 Група швидкого реагування або ГШР - група співробітників Охоронної компанії, екіпірована згідно з чинним законодавством, яка безпосередньо надає Охоронні послуги Клієнту в разі подання ним Сигналу про допомогу.

 

 Зона покриття - перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких Клієнт може подати Сигнал про допомогу і отримати Охоронні послуги.  Актуальний перелік адміністративно-територіальних одиниць розміщений на Сайті.

 

 Клієнт - фізична особа, акцептувавша даний Договір і пройшовша Реєстрацію в Системі.

 

 Кнопка виклику допомоги - графічний елемент Додатка, що відображається на екрані Пристрою Клієнта, призначений для відправки Сигналу про допомогу.

 

 Контакти для екстреного зв'язку - Імена та номери телефонів контактних осіб, зазначені Клієнтом в особистому кабінеті.

 Особистий кабінет - особистий обліковий запис Клієнта, що представляє собою сукупність веб-сторінок в Системі, що містять надані Клієнтом Персональні дані і фотозображення Клієнта, інші відомості, запитувані Компанією з метою надання послуг за даним Договором, а також відомості про стан Особового рахунку та історію користування Системою. Доступ в Особистий кабінет здійснюється Клієнтом за допомогою Адреси електронної пошти і пароля, які вказуються Клієнтом при Реєстрації в Системі.

 Особовий рахунок - віртуальний рахунок в Системі, на якому фіксуються платежі Клієнта та суми грошових коштів, списані з платежів Клієнта в якості оплати за Послуги по даному Договору. Охоронна компанія (суб'єкт охоронної діяльності) - суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, що здійснює охоронну діяльність на підставі  відповідної ліцензії і діючий на підставі укладеного з Компанією договору про надання охоронних послуг.

 

 Охоронні послуги - діяльність суб'єктів охоронної діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров'я Клієнта як фізичної особи шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб.  За даним Договором Охоронні послуги не передбачають охорону будь-якого майна або власності.

 

 Персональні дані - будь-яка особиста інформація про фізичну особу - Клієнта, яка дозволяє його ідентифікувати, що надається Клієнтом при реєстрації в Системі та заповненні Особистого кабінету. Така інформація включає, але не обмежується такими даними: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, номер телефону, адреса електронної пошти, фотозображення, а також будь-яка інша інформація, що надається Клієнтом з метою та під час отримання Послуг та Охоронних послуг.

 

 Додаток - програмне забезпечення Dream Security, доступне до безкоштовного завантаження в Google Play і Apple App Store, яке встановлюється на особисті Пристрої Клієнта та призначене для передачі Сигналу про допомогу і актуалізації відомостей про місцезнаходження Клієнта.

 

 Публічна оферта - пропозиція Компанії, викладена у формі даного Договору, адресована невизначеному колу осіб, укласти Договір на викладених в ньому умовах.  Оферта є публічною та відповідно до ст.  ст.  633, 641 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів.

 

 Реєстрація - заповнення фізичною особою Реєстраційної форми в Системі шляхом внесення персональних даних і активації адреси електронної пошти та Паролю (в т.ч. підтвердження адреси електронної пошти).

 

 Сайт - сукупність програм для електронних обчислювальних машин та іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується за допомогою інформаційно-телекомунікаційної мережі "Інтернет" за доменним ім’ям http://www.dsecurity.org

 

 Система Dream Security або Система - програмний комплекс, доступний через Додаток і використовується з метою надання послуг Клієнтам за даним Договором, в тому числі, забезпечує прийом і передачу «Сигналу про допомогу» від Клієнта групі швидкого реагування Охоронної компанії з метою надання Клієнту Охоронних послуг.

 

 Сигнал про допомогу - дані, що передаються від Пристрою Клієнта, що знаходиться в Зоні покриття Системи, з метою визначення місцезнаходження Клієнта, а також надання йому Охоронних послуг.

 

 Пристрій - смартфон, смарт-годинник, інший мобільний пристрій з встановленою операційною системою Android, iOS, що забезпечує обмін даними з використанням технологій GSM / LTE, GPS, GPRS / EDGE, Wi-Fi, відповідне системним вимогам і сумісний з Додатком.

 

 Послуги - послуги Компанії, що надаються Клієнту в рамках даного Договору.

 

 ID Клієнта - унікальний номер, що складається з цифр, який присвоюється кожному Клієнту Системою під час його реєстрації і дозволяє ідентифікувати кожного Клієнта.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

 1.1.  В порядку та на умовах визначених даним Договором Клієнт уповноважує, а Компанія за допомогою Системи і Додатка надає Клієнту комплекс послуг, в тому числі послуги на замовлення у суб'єктів охоронної діяльностей Охоронних послуг з охорони Клієнта як фізичні особи у випадках виникнення реальної загрози життю або здоров'ю Клієнта  .

 

 1.2.  В рамках даного Договору Компанія також надає Клієнту послуги з Реєстрації в Системі, збір, систематизацію, обробку, зберігання та передачу Персональних даних Клієнта, визначення місцезнаходження Клієнта в режимі онлайн в разі натискання Клієнтом Кнопки виклику допомоги та інші послуги, надання яких передбачено даним Договором.

 

 1.3.  Охоронні послуги за даним Договором замовляються Клієнтом шляхом натискання на пристрої Клієнта Кнопки виклику допомоги.

 

 1.4.  Охоронна послуга за даним Договором надається Клієнту шляхом направлення за місцезнаходженням Клієнта Групи швидкого реагування Охоронних компаній, які після прибуття до Клієнта забезпечують практичне здійснення передбачених законодавством заходів з охорони Клієнта шляхом запобігання, недопущення або припинення негативного безпосереднього впливу (діяльності) протиправного характеру третіх осіб.

 

 1.5.  Прибувша на замовлення Клієнта ГШР здійснює заходи з охорони Клієнта до моменту забезпечення особистої безпеки, життя і здоров'я Клієнта, тобто припинення реальної загрози для Клієнта з боку третіх осіб, після чого вважається що Охоронна послуга надана Клієнту в повному обсязі.

 

 1.6.  Якщо інше не буде передбачено за окремою домовленістю Сторін в кожній конкретній ситуації, максимальний час перебування ГШР біля Клієнта після припинення реальної загрози не повинно перевищувати 60 хвилин.

 

 1.7.  Послуги, в тому числі Охоронні, надаються Клієнту виключно на сухопутній території і в межах Зони покриття і не надаються на території метрополітенів (включаючи вагони поїздів), а також на території, яка відноситься до залізничного, водного і авіатранспорту, в місцях проведення масових і  спортивних заходів, демонстрацій або в приміщеннях та / або в місцях з обмеженим доступом.

 

 1.8.  Охоронні послуги надаються Клієнту виключно в частині забезпечення його особистої безпеки і не поширюються на охорону майна або іншої власності Клієнта.

 

 1.9.  Охоронні послуги не надаються Клієнту, який скоює кримінальне або адміністративне правопорушення або намагається їх зробити.

 

 1.10.  Приймаючи умови Договору шляхом його Акцепту, Клієнт підтверджує розуміння його змісту і приймає всі умови Договору, в тому числі: порядок реєстрації та надання послуг, а також їх оплати.

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

 2.1. Для отримання Послуг за даним Договором Клієнт:

 

 2.1.1  реєструється в Системі, заповнює Реєстраційну форму, вносить в Особистий кабінет Персональні дані, особисті фотографії та іншу інформацію, необхідну для надання послуг за Договором;

 

 2.1.2  встановлює програмне забезпечення (Додаток) на Пристрій і проходить авторизацію;

 

 2.1.3  вибирає тарифний план і здійснює передоплату Компанії згідно діючих тарифів;

 

 2.1.4  у разі виникнення реальної загрози особистої безпеки, життя і здоров'я Клієнта в межах Зони покриття, Клієнту необхідно подати Сигнал про допомогу, (відправити поточні координати) шляхом натискання на своєму Пристрої Кнопки виклику допомоги і утриманням її протягом 2-х секунд. Після цього за отриманими координатами виїжджає ГШР і здійснює всі передбачені законодавством заходи з охорони Клієнта до моменту повного забезпечення особистої безпеки, життя і здоров'я Клієнта, тобто припинення реальної загрози для Клієнта з боку третіх осіб;

 

 2.1.5  при наданні Охоронних послуг ГШР користується всіма правами, передбаченими Законом України «Про охоронну діяльність», в тому числі: протидіє правопорушникам, застосовує заходи фізичного впливу, а також спеціальні засоби, повідомляє органи національної поліції про вчинення цими особами кримінального або адміністративного правопорушення і т. д.

 

 2.2.  Підтвердження факту прибуття ГШР і надання Охоронних послуг:

 

 2.2.1  факт прибуття ГШР по Сигналу про допомогу Клієнта і надання останньому Охоронних послуг фіксується в електронному звіті, який заповнюється співробітником прибувшої ГШР в Системі.

 

 2.3.  Неможливість виявлення Клієнта:

 

 2.3.1  у разі якщо ГШР, прибувши за Сигналом про допомогу по координатам поточного місцезнаходження Клієнта, не виявляє останнього, співробітники ГШР докладають всі можливі дії з пошуку Клієнта;

 

 2.3.2  у разі якщо Клієнт не був виявлений, ГШР інформує про такий факт осіб, зазначених як «Контакти для екстреного зв'язку» в особистому кабінеті;

 

 2.4.  Клієнт усвідомлює, підтверджує і приймає, що будь-яка подача Сигналу про допомогу (будь то самим Клієнтом або третіми особами) призводить до безумовного і невідкладного виклику ГШР, незалежно від того, чи був спрямований Сигнал про допомогу з волі Клієнта або ж по його необережності, помилці, по неправдивій інформації. Кожен виїзд ГШР є підставою для оплати Клієнтом Охоронних послуг відповідно до тарифів, зафіксованих на Сайті в розділі «Тарифи».

 

 2.5.  Клієнт усвідомлює, підтверджує і погоджується з тим, що для належного виконання Охоронних послуг ГШР може вести аудіо, фото та відеозйомку. Клієнт погоджується з аудіо, фото та відео фіксацією, що проводиться ГШР, яка прийняла Сигнал про допомогу Клієнта.

 

 2.6.  Призупинення та відновлення надання Послуг:

 

 2.6.1  Клієнт має право призупинити отримання ним Послуг за даним Договором шляхом направлення листа Компанії на електронну пошту support@dsecurity.org з вимогою про тимчасове припинення надання таких послуг. Надання Послуг буде припинено протягом 24 годин з моменту отримання Компанією такого листа;

 

 2.6.2  для відновлення отримання Послуг Клієнту необхідно направити лист Компанії на електронну пошту support@dsecurity.org з вимогою про відновлення надання таких послуг. Надання Послуг буде відновлено протягом 24 годин з моменту отримання Компанією такого листа.

3. ВАРТІСТЬ І ОПЛАТА ПОСЛУГ

 

 3.1. Вартість Послуг, а також Охоронних послуг визначається Компанією на Сайті в розділі «Тарифи» і включає:

 Абонентську плату - фіксований платіж, який є винагородою Компанії за Послуги, що надаються в рамках даного Договору за певний період (місяць, квартал, рік і т.д. відповідно до обраного Тарифу). Розмір абонентської плати залежить від обраного Клієнтом тарифного плану і способу оплати Послуг, списання коштів відбувається на умовах, зазначених в «Тарифному Плані»;

 

 Виїзд ГШР - фіксований платіж, який є компенсацією Компанії оплати на користь Охоронних компаній за здійснення виїзду ГШР до Клієнта при подачі Клієнтом сигналу про допомогу та / або надання Охоронних послуг.

 

 3.2.  Компанія надає Послуги на умовах повної передоплати і активує сервіс для Клієнта в 00:00 на наступний день після надходження коштів від Клієнта на розрахунковий рахунок Компанії згідно обраного тарифу. Внесені Клієнтом кошти відображаються в Особистому кабінеті Клієнта, який дозволяє Клієнту контролювати наявність і списання коштів в якості оплати Послуг за даним Договором.

 

 3.3.  Абонентська плата і компенсація виїзду ГШР списуються з рахунку Клієнта відповідно до умов, зазначених в обраному Тарифному плані.

 

 3.4.  Для продовження обслуговування (отримання Послуг) за раніше обраного тарифного плану Клієнт зобов'язаний оплатити обслуговування на наступний період не пізніше 5 (п'яти) днів до його початку, в іншому випадку після закінчення оплаченого періоду обслуговування, подача Сигналу про допомогу Клієнтом неможлива до отримання Компанією оплати від Клієнта згідно обраного тарифу.

 

 3.5.  Вартість Послуг може бути змінена Компанією в односторонньому порядку з обов'язковою публікацією нових тарифів у відповідному розділі Сайту, а також додатковим повідомленням Клієнта по електронній пошті, зазначеної в його Особистому кабінеті.  Вартість Послуг за передплачений Клієнтом період зміні не підлягає.

 

 3.6.  Всі платежі за даним Договором здійснюються в національній валюті України - гривні з зазначенням ID Клієнта, шляхом:

 

 3.6.1  безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок Компанії, реквізити якого вказані в даному Договорі або в Особистому кабінеті Клієнта;

 

 3.6.2  оплати банківською картою в Особистому кабінеті, за допомогою сервісів електронних платежів «WayForPay» "Фінансова компанія "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" ЄДРПОУ 39626179 з використанням банківських карт;

 3.6.3  оплати через касу банку.

 

 3.7.  Компанія має право автоматично списувати суму чергового платежу, згідно обраного Клієнтом тарифного плану, за наступний період, якщо це дозволено банком Клієнта. У разі, якщо банківська карта випущена в іншій валюті платежу, відмінній від валюти оплати, встановленої даним Договором, банк-емітент може стягувати додаткову плату за конвертацію валют відповідно до своїх тарифів.

 

 3.8.  У разі припинення Клієнтом отримання Послуг з моменту (дня) припинення і до моменту (дня) відновлення їх отримання коштів з картки Клієнта не списуються, при цьому подача Сигналу про допомогу Клієнтом неможлива.

 

 3.9.  У разі розірвання Договору, Компанія повертає Клієнту сплачені кошти за вирахуванням Абонентської плати за період фактичного обслуговування Клієнта. При цьому Клієнту, який здійснив оплату Послуг згідно спеціальною пропозицією і виявив бажання розірвати даний Договір до закінчення передплаченого періоду, передбаченого такою спеціальною пропозицією, повертаються невикористані ним кошти в наступному порядку: Засоби Абонентської плати - з урахуванням перерахунку раніше списаних коштів за тарифом, відповідним фактичному періоду користування Послугами Повернення проводиться на банківський рахунок Клієнта, з якого була здійснена оплата Послуг або на інший рахунок Клієнта, вказаний Клієнтом в електронному повідомленні про розірвання Договору. Повернення коштів здійснюється протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання такого повідомлення.

 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВІР

 

 4.1.  Компанія має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови даного Договору (далі - «Зміни»). Зміни вступають в силу з моменту розміщення на Сайті нової редакції даного Договору. Компанія додатково повідомляє Клієнта про прийнятих змінах за 7 (сім) календарних днів до вступу їх в силу шляхом подання повідомлення про Зміни по електронній пошті, зазначеної в Особистому кабінеті Клієнта. Якщо Клієнт продовжує користуватися послугами Компанії, після вступу в силу нової редакції даного Договору вважається, що Клієнт повністю прийняв Зміни до Договору.

 

 4.2.  Актуальна версія Договору доступна на сайті за веб-адресою http://i.dsecurity.org/agreement в мережі Інтернет.

 

 4.3.  У разі незгоди Клієнта зі Змінами, в тому числі з новими / зміненими Тарифами Компанії, Клієнт зобов'язаний в семиденний термін з моменту отримання повідомлення про Зміни, розірвати Договір в порядку, передбаченому цим Договором.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

 

 5.1.  Клієнт в рамках, передбачених законом, згідно з даним Договором має право:

 

 5.1.1  на доступ до інформації про Послуги;

 

 5.1.2  на своєчасне і якісне отримання Послуг відповідно до вибраних і сплачених  тарифів;

 

 5.1.3  на тимчасове припинення отримання Послуг;

 

 5.1.4  на отримання відомостей про надані послуги;

 

 5.1.5  на безоплатне вилучення (повне або часткове) наданої Клієнтом інформації з Бази даних Компанії;

 

 5.1.6  на відмову від Послуг шляхом розірвання Договору в установленому порядку;

 

 5.1.7  на повернення невикористаних коштів згідно з умовами Договору;

 

 5.1.8  на інші права, передбачені даним Договором та чинним законодавством України.

 

 5.2  Клієнт зобов'язується:

 

 5.2.1  виконувати умови даного Договору сумлінно, своєчасно і в передбаченому Договором порядку, а також у відповідності до чинного законодавства України;

 

 5.2.2  надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, зазначених у Реєстраційній формі і в Особистому кабінеті і підтримувати надану інформацію в актуальному стані;

 

 5.2.3  своєчасно сплачувати Послуги Компані згідно тарифів останнього;

 

 5.2.4  самостійно стежити за технічною справністю і працездатністю Пристроїв і їх антивірусним програмним забезпеченням;

 

 5.2.4.1  не здійснювати дії, які впливають на нормальну роботу Сайту, Системи, Додатки або є їх недобросовісним використанням;

 

 5.2.4.2  в разі виявлення незаконного доступу до Особистого кабінету і / або спроби такого доступу, негайно змінити Пароль і сповістити про незаконний доступ і / або спроби такого доступу Компанію, шляхом подання відповідного повідомлення на адресу електронної пошти support@dsecurity.org;

 

 5.2.4.3  не передавати третім особам свої Логін і Пароль, призначені для авторизації в Системі, з метою забезпечення їх охорони і конфіденційності. Всі дії, здійснені в Системі з використанням Логіна і Пароля Клієнта, вважаються здійсненими Клієнтом. Компанія не несе відповідальності за несанкціоноване використання Логіна і Пароля Клієнта третіми особами;

 

 5.2.4.4  самостійно оновлювати / встановлювати актуальну версію Програми. Умови даного Договору поширюються і на таке оновлення / встановлення актуальної версії Програми.

 

 5.3.  Клієнт не має права передавати свої зобов'язання за Договором третій стороні без попереднього узгодження з Компанією.

 

 5.4.  Клієнт гарантує, що надає реальну інформацію і свої Персональні дані, роз'яснено порядок отримання ним Послуг і Охоронних Послуг, а також умови даного Договору.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

 

 6.1.  Компанія зобов'язується виконувати умови даного Договору сумлінно, в порядку і в терміни, передбачені Договором та / або чинним законодавством України.

 

 6.2.  Компанія має право в односторонньому порядку припинити надання Клієнту Послуг повністю або частково у випадках:

 

 6.2.1  надання Клієнтом недостовірної, неправильної, неточної, неправдивої інформації  або отриманої з порушенням умов цього Договору та / або чинного законодавства України;

 

 6.2.2  відсутності на Особовому рахунку Клієнта або на внесеної в Систему банківській картці коштів Абонентської плати в розмірі, необхідному для надання Послуг та Охоронних послуг;

 

 6.2.3  наявності недозволених суперечок щодо виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором або спорів щодо факту отримання і / або якості Охоронних послуг;

 

 6.2.4.  експлуатації Клієнтом технічно несправних пристроїв, якщо така несправність впливає на повноцінне функціонування Кнопки виклику допомоги;

 

 6.2.5  проведення технічних робіт, про що Клієнту надсилається повідомлення по електронній пошті, зазначеної в Особистому кабінеті;

 

 6.2.6  якщо Клієнт поширює недостовірну інформацію про Компанію, умовах даного Договору та / або Послуги та Охоронних послуг, а також інформацію, яка принижує честь і гідність інших Клієнтів, персоналу Компанії, співробітників Охоронних компаній під час виконання ними своїх обов'язків з надання Охоронних послуг Клієнту;

 

 6.2.7  якщо Клієнт завдав шкоди Компанії, іншим особам або здійснив дії, спрямовані на заподіяння такого збитку за допомогою використання Сайту, Системи, Додатку;

 6.2.8  в інших випадках, передбачених даним Договором та / або чинним законодавством України

 

 6.3.  Компанія має право оновлювати Сайт, Особистий кабінет, Систему, Додаток і пропонувати завантаження оновлень / нової версії Програми, а також запитувати надання всієї необхідної для надання Послуг та Охоронних послуг інформації про Клієнта в Особистому кабінеті.

 

 6.4.  Компанія не здійснює обов'язкову перевірку наданої Клієнтом інформації та Персональних даних.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ СТОРІН

 

 7.1.  У разі порушення зобов'язань, що виникають з даного Договору (надалі іменується - «Порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором.  Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто  виконання з порушенням умов, визначених даним Договором

 

 7.2.  Сторона не несе відповідальність за Порушення Договору, якщо таке порушення сталося не з її вини.

 

 7.3.  Компанія, не гарантує відсутність помилок і / або збоїв, в тому числі щодо роботи програмного забезпечення Сайту, Системи, Додатку і не несе відповідальність в таких випадках.  Компанія зобов'язуються докласти всіх зусиль для усунення збоїв і / або помилок у разі їх виникнення в максимально короткі терміни.

 

 7.4.  Завантаження будь-якої інформації або матеріалів з Сайту або в Систему здійснюється на власний ризик Клієнта. Клієнт повністю відповідальний за втрату інформації або шкоду, завдану його комп'ютеру внаслідок скачування інформації з сайту і / або сайтів-партнерів Компанії.

 

 7.5.  Компанія не несе відповідальність за:

 

 7.5.1  помилки, неточності, упущення, допущені при реєстрації або розміщенні інформації Клієнтом, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим;

 

 7.5.2  використання третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Послуг або Охоронних послуг, так і іншими можливими способами;

 

 7.5.3  збереження майна Клієнта.

 

 7.6.  Компанія не несе відповідальність, а також не гарантує організацію належного надання Послуг або належне виконання зобов'язань за даним Договором, якщо таке з'явилося наслідком припинення функціонування шляхів сполучення або їх окремих ділянок (автомобільні дороги, канали зв'язку та ін.), погодних явищ (сніжних заметів,  ожеледі, затоплення і т.д.), перебоїв в подачі електроенергії, відсутності сигналу мобільного зв'язку або Інтернет-з'єднання.

 

 7.7.  У разі невиконання або неналежного виконання Компанією зобов'язань за даним Договором, Компанія несе відповідальність перед Клієнтом в розмірі сплачених Клієнтом, але не наданих або неякісно наданих Компанією Послуг і ні за яких обставин не відшкодовує Клієнтові інші збитки, в тому числі і упущену вигоду.

 

8. Форс-мажор

 

 8.1.  Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо вони викликані дією обставин непереборного характеру (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями. Терміни виконання зобов'язань в цих випадках відсуваються на період дії таких обставин.

 

 8.2.  Під обставинами непереборного характеру розуміються обставини, які настали після Акцепту даного Договору Клієнтом в результаті подій надзвичайного характеру, як: війна, бойові дії без оголошення війни, терористичні акти, антитерористичні операції, військові конфлікти, масові заворушення, епідемії, страйки, локаути, бойкоти, державні перевороти, надзвичайні стани, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі та ін.), відключення електромережі, перебої роботи міської та міжміської телефонної мережі та інших використовуваних видів комунікацій, видання актів органами державної влади або місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором або перешкоджають такому виконанню, а також інші обставини, поза контролем Сторін (Сторони), які призвели або можуть призвести до неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання відповідно до даного Договору.

 

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПОРІВ

 

 9.1.  Всі суперечки, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а також в претензійному порядку.

 

 9.2.  Претензії в частині, що стосується надання Послуг Компанією, направляються Клієнтом (або законним представником Клієнта) у вигляді електронного листа на адресу електронної пошти Компанії support@dsecurity.org в строк не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів з моменту (дня) виникнення спірної ситуації.

 

 9.3.  Компанія розглядає отриману претензію і повідомляє про результат її розгляду в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати її отримання шляхом надсилання електронного листа на адресу електронної пошти, вказану в Особистому кабінеті Клієнта. У разі, якщо претензія вимагає більшого терміну для її розгляду, Компанія повідомляє Клієнта про додатковий термін, необхідний для розгляду претензії, який не може перевищувати 60 (шістдесяти) календарних днів, якщо більший строк не встановлений законом і / або компетентним органом.

 

 

10. ЗБІР І ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

 10.1.  Акцептуємо даний Договір, Клієнт дає свою безумовну згоду на обробку Компанією своїх Персональних даних і Персональних даних визначених ним Користувачів (включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, витяг, використання, передачу, блокування, видалення, знищення) з метою виконання Договору на термін дії договору, а також протягом 3 (трьох) років після припинення його дії, включаючи, але не обмежуючись, наступнимии даними: § Персональні дані Клієнта, а також інші відомості, внесені Клієнтом в Систему;  § дані, які не ідентифікують особу Клієнта, які збираються автоматично при користуванні Додатком, а також при відвідуванні Клієнтом Сайту і Системи за допомогою використання файлів cookie та аналогічних технологій;  § історія подачі Сигналів тривоги і Звітів про виклик, а також історія здійснення платежів і списання коштів з Особового рахунку.

 

 10.2.  Під обробкою Персональних даних розуміється збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, оновлення, використання, поширення (в тому числі передача третім особам у разі, необхідному для реалізації мети обробки Персональних даних) знеособлення, знищення Персональних даних (далі іменується - « Обробка »).

 

 10.3.  Обробка Персональних даних може здійснюватися Компанією на паперовому та / або електронному носіях з можливим використанням змішаної Обробки: автоматизованої та неавтоматизованої.

 

 10.4.  Метою збору і Обробки Персональних даних Клієнта є виконання Компанією своїх зобов'язань за цим Договором перед Клієнтом і певними їм і, а також відправка Компанією на адресу Клієнта спеціальних пропозицій, інформації про нові послуги, рекламних акціях, вчинення інших дій в рамках своєї діяльності.

 

 10.5.  Акцептуємо даний Договір, Клієнт:

 

 10.5.1  підтверджує, що Компанія має право передавати Персональні дані Клієнта Охоронним компаніям, третім особам, якщо така передача необхідна для виконання Компанією своїх зобов'язань за даним Договором, надання Охоронних послуг або зобов'язань перед третіми особами, взятими Компанією для виконання даного Договору. Клієнт згоден з тим, що Компанія не зобов'язана повідомляти Клієнта про факт передачі їх Персональних даних третім особам;

 

 10.5.2   погоджується з отриманням / наданням йому і визначеним ним інформації на Сайті, в Особистому кабінеті, по телефону, електронній пошті, шляхом коротких текстових повідомлень (SMS) і / або графічно-текстових повідомлень (MMS) за номерами телефонів і адресами, наданими їм при Реєстрації  в Системі і заповненні Особистого кабінету;

 

 10.5.3  зобов'язується дотримуватися умов Договору та Політику конфіденційності, яка опублікована на Сайті.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО РОЗІРВАННЯ

 

 11.1.  Даний Договір набуває чинності з моменту вчинення його Акцепту Клієнтом і діє до моменту його розірвання, а в частині фінансових зобов'язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Ухвалення Договору означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов Договору без будь-яких винятків і / або обмежень.

 

 11.2.  Договір може бути розірваний шляхом направлення письмового повідомлення у вигляді електронного листа на адресу відповідної Сторони:

 

 11.2.1  Клієнтом або Компанією у будь-який час в термін не пізніше 7 (семи) календарних днів до дня його розірвання;

 

 11.2.2  з ініціативи Компанії в будь-який час, якщо мало місце порушення Клієнтом Договору, а також в разі неправомірного користування Послуг Клієнтом. В такому випадку, Договір вважається розірваним з моменту отримання Клієнтом електронного повідомлення про розірвання;

 

 11.2.3  за взаємною згодою Сторін в будь-який час.

 

 11.3.  З моменту (дати) припинення / розірвання даного Договору Компанія припиняє надання Послуг та видаляє обліковий запис Клієнта з Системи.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 12.1.  Даний Договір складений у вигляді електронного документа і не вимагає підписання його примірників в паперовій формі.

 

 12.2.  Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

 

 12.3.  Визнання судом недійсним будь-якого з положень даного Договору не тягне недійсності інших його положень або Договору в цілому, а тому не веде до втрати нею юридичної сили.

 

13. РЕКВІЗИТИ ДРІМ СЕК'ЮРІТІ

 

 Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Дрім Сек'юріті»

 Юр.  адреса: 04209, м Київ, вулиця Озерна, 1, офіс 44

 ОКПО 40541104

 Р / р 26000052763312 в ПАТ «ПриватБанк»

 МФО 300711

 Тел.  (044) 3327300